Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Archive for the ‘Teknik’ Category

Vad är bra med en industrislang

01.26.2014 · Posted in Teknik

Det är lätt att glömma bort att det inte bara är vanliga trädgårdsslangar som används ute i världen utan att det också finns ett enormt utbud av slangar som är gjorda för att användas inom industrin på något sätt. Dessa slangar skiljer sig åt på många sätt, men framförallt är grejen med industrislangar att de ...

Löneprogram för Mac

12.12.2013 · Posted in Teknik

När man har ett företag så är det mycket som man behöver syssla med som inte har med själva kärnverksamheten att göra. Till en början så kanske sådana sysslor inte upptar speciellt mycket av din tid, men i takt med att verksamheten växer och du får fler anställda blir det till sist ett heltidsjobb. För ...

Modern konferensteknik

10.15.2013 · Posted in Teknik

Vid en konferens spelar den visuella delen en mycket stor roll. För att verkligen kunna framföra sitt budskap på bästa möjliga sätt räcker det inte bara med ord, utan man bör även visualisera ordens innehåll med hjälp av t.ex. ljud och bild. Ögonkontakt med de andra konferensdeltagarna är också mycket viktig. Detta har länge varit ...

Kulventil – en mycket viktig detalj

09.30.2013 · Posted in Teknik

Kulventiler har under många år fyllt en betydelsefull funktion vid transport och hantering av farliga vätskor och gaser. De används i hög utsträckning vid all verksamhet där man av en eller annan anledning har att göra med giftiga eller explosiva ämnen. Med kulventiler kan gas- och vätskeflöden i rörsystem och ledningar stoppas och styras utan ...