Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Kulventil – en mycket viktig detalj

09.30.2013 · Posted in Teknik

Kulventiler har under många år fyllt en betydelsefull funktion vid transport och hantering av farliga vätskor och gaser. De används i hög utsträckning vid all verksamhet där man av en eller annan anledning har att göra med giftiga eller explosiva ämnen. Med kulventiler kan gas- och vätskeflöden i rörsystem och ledningar stoppas och styras utan risk för läckage. Något som är utomordentligt viktigt då många ämnen som dagligen används i industriverksamheter och energiproduktion skulle ställa till ofattbar skada om de läckte ut i naturen eller platser där många djur och människor vistas. Tankbilar, bensinstationer och anläggningar för utvinning, processering och förädling av naturgas är också exempel på verksamheter där kulventiler kommer till omfattande användning och oerhört stor nytta.

 

Säker konstruktion

Moderna kulventiler är i regel mycket tillförlitliga och säkra. Annars skulle industriföretag och andra organisationer som har de kunskaper och erfarenheter som krävs vid säker hantering av giftiga ämnen knappast använda dem. Vinstdrivande organisationer har nämligen knappast ett rationellt egenintresse av att göra sig skyldig till allvarliga miljöbrott i onödan. Det är helt enkelt inte bra ur marknadsföringssynpunkt.

 

Kulventiler i vardagen

Kulventiler bygger i grund och botten på en välbeprövad  konstruktion som hängt med i många år vid det här laget. De finns i alla möjliga storlekar och utföranden. Enklast är kanske att dela in dem utifrån hur många slangar som kan anslutas. De allra enklaste modellerna har plats för två anslutna rör eller slangar. Ett vanligt användningsområde för dessa kulventiler är vattenledningar och VVS-system. Ta en titt längs vattenledningen i köket eller duschen. Orkar man bara följa en ledning tillräckligt långt stöter man för eller senare på en kulventil, om än i sin allra mest grundläggande skepnad. De allra flesta kulventiler är tillverkade i någon metall. Även plastmodeller förekommer, men de är oftast dyrare om kvalitet och materialstyrka ska vara på samma nivå. De bästa kulventilerna finner ni hos Hydroscand som är experter inom slang och ledningskomponenter.

Leave a Reply