Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Arbetsmiljöutbildning för allas trevnad

11.14.2013 · Posted in Lärande

I Sverige är det lag på att alla arbetsplatser som har över fem anställda måste ha ett ombud som står som garant för att arbetsmiljön är som den ska vara för de anställda. Detta är viktigt ur flera hänseenden. Genom att ha ett utbildat ombud kan man vara säker på att man har en bra miljö att arbeta i för de anställda, vilket inte minst gör de anställda glada. Här kommer mer specifika anledningar till varför ett ombud med arbetsmiljöutbildning är en bra sak för alla arbetsplatser.

  1. Säkerhet
    Säkerheten är otroligt viktig på alla arbetsplatser. Och genom att ha ett ombud som har gått en arbetsmiljöutbildning kan man försäkra sig om att allt har gått rätt till och att man inte riskerar någons säkerhet under det att de anställda utför sina arbetsuppgifter. Säkerheten är nämligen det som utan tvekan mest av allt ligger i fokus när man går en sådan.
  2. Hälsa
    Tätt sammankopplad med säkerheten är också personalens hälsa. En arbetsplats som till exempel har en miljö som är fuktskadad eller kanske har en konstant rökutveckling från en eldhärd kan till exempel tillföra de anställda skada och påverka deras hälsa. Ett ombud för dem, som känner till säkerhetsföreskrifterna, kan då till exempel se över situationen och ordna så att den bli bättre. Både de anställda och arbetsgivaren tjänar på att de anställda inte blir sjuka.
  3. Glad personal
    Den största vinningen med detta blir alltså att personalen får en bra, trevlig och säker arbetsmiljö, som på sikt gör dem glada och nöjda. Och om man är glad och nöjd med sin arbetsplats så kommer man att jobba bättre och bli mer lojal mot företaget. Deras lycka tjänar således alla på.

Det var tre starka anledningar till varför det är nödvändigt att ha ett ombud som har gått en arbetsmiljöutbildning. Hos Motivera.com finner du arbetsmiljöutbildningar för dig och hela ditt företag.

Leave a Reply