Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Järnväg – från träräls till höghastighetståg

04.19.2013 · Posted in Transport

En järnvägslinje utgörs av utlagda järnvägsspår som tillsammans bildar en linje. När dessa linjer kopplas samman och stationer samtidigt ställs upp längs vägen utgör de en järnväg. Begreppet har hängt med länge, ända sedan rälsen faktiskt bestod av järn, närmare bestämt gjutjärn, och syftade då på själva rälsen. Idag tillverkas rälsen av valsat stål. När man tillverkar räls gör man den medvetet lite hårdare än hjulen som tågen rullar på, eftersom det är enklare och billigare att byta ut dessa än att behöva byta ut hela rälsen, eller större partier av den.

Järnvägens historia

Materialet som rälsen bestod av var alltså förr i tiden gjutjärn, och innan dess trä. På 1930-talet började man använda den typ av räls som även idag är standard, nämligen Vignolräls. Denna typ av räls hade en flat botten vilket gjorde att man slapp sänka ner rälsen i gjutjärnsvaggor, ibland också kallat stolar, för att kunna fästa den vid slipers. Under 1800-talet kom järnvägen att utvecklas till en av de viktigaste och modernaste formerna av infrastruktur. Även om flyget och bilen senare blev konkurrenter till tågtrafiken, så är en järnväg än idag en symbol för att ett land har en omfattande infrastruktur och en historia av kommunikationer mellan olika landsdelar. Läs mer inne på Infranord.se.

Äldre järnvägssation

Utvecklingen har kommit en bit men tågen går fortfarande på räls

Höghastighetståg

I bland annat Frankrike och Japan har man kommit långt i utvecklingen av så kallade höghastighetståg. Detta begrepp omfattar tåg som körs på en hastighet av 250 km/h eller snabbare. I Sverige finns det planer på att införa sträckor med höghastighetståg, och exempel på sådana planerade sträckor är bland annat Ostlänken, Europabanan och Götalandsbanan. Beslut har dock inte fattats om byggande av en ny järnväg för dessa tåg eftersom projekten medför stora kostnader.

Shinkansen

Ett internationellt exempel på en järnväg som är känd för sina höghastighetståg är Shinkansen i Japan. Shinkansen byggdes på 1960-talet och är berömt för sin säkerhet och för sin snabbhet.

Leave a Reply