Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Modern konferensteknik

10.15.2013 · Posted in Teknik

Vid en konferens spelar den visuella delen en mycket stor roll. För att verkligen kunna framföra sitt budskap på bästa möjliga sätt räcker det inte bara med ord, utan man bör även visualisera ordens innehåll med hjälp av t.ex. ljud och bild. Ögonkontakt med de andra konferensdeltagarna är också mycket viktig. Detta har länge varit ett stort problem för företag med många samarbetspartner och kunder på avlägsna platser, liksom företag med kontor som ligger utspridda i olika städer, kanske till och med olika länder. För att delta i en konferens eller ett möte har man tvingats göra långa resor som både är slitsamma och tunga samt kostar en hel del för företaget, för att inte tala om de dåliga effekterna affärsresandet har på miljön. Modern teknik har dock lösningen på detta. Office Management har det allra senaste inom konferensteknik vilket är videokonferenser, och är något som används flitigt av många svenskar redan idag.

Visst har videokonferenser redan funnits ett tag, men ofta har kvaliteten på både ljud och bild varit så pass dålig att det inte har varit ett alternativ att föredra. Men de senaste åren har denna konferensteknik utvecklats otroligt mycket och idag finns det väldigt bra konferenssystem och –utrustning för de företag som vill kunna delta i en konferens med personer som sitter på andra sidan jorden, utan att de behöver flytta sig utanför dörrarna till sitt eget kontor. En bra videokonferensutrustning kostar en hel del, men har företaget mycket kontakter i andra städer eller utomlands är det en investering som säkert är värd pengarna. Skulle man bara ha behov av att använda denna konferensteknik ibland vid något enstaka tillfälle, så kan man även boka en lokal som är utrustad med all utrustning som behövs för en videokonferens av hög kvalitet. Med hjälp av denna nya konferensteknik har världens avstånd krympt på bara ett ögonblick.

Leave a Reply