Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Archive for the ‘Kunskap’ Category

Lagning av stenskott inför bilbesiktning

09.20.2013 · Posted in Kunskap

Då och då kan bilägare behöva utföra lagning av stenskott eftersom detta är något som är mycket vanligt att drabbas av. Stenskott sker ofta vid påfarter till motorvägar, då bilen framför kanske har åkt på en grusväg och därigenom samlat grus och småsten i mönstringen på däcket. När bilen sedan accelererar på motorvägen kan gruset ...

Läxor väcker känslor

09.04.2013 · Posted in Lärande

Genom åren har läxor varit föremål för en ständigt återkommande debatt, där åsikterna är många och delade. Under valrörelsen 2006 blev läxor en het potatis, då Vänsterpartiet propagerade för att ta bort läxor i skolan och frågan diskuterades flitigt i massmedia. Också inom den vetenskapliga forskningen råder delade meningar om läxor och deras egentliga värde, ...

Teambuilding kan vara värdefullare än du tror

08.28.2013 · Posted in Vetenskap

På senare år har begreppet teambuilding blivit populärt bland företag som vill få sina anställda att komma närmare varandra och fungera bättre tillsammans på arbetsplatsen. Begreppet har använts så till den grad att vissa avfärdat det som ett modeord som saknar substans. Detta är dock en uppfattning som kan förändras om man verkligen är med ...

Spådomen i tiden

07.22.2013 · Posted in Kunskap

Det är alltid mycket populärt att försöka spå sin framtid samt att få veta mer om sina tidigare liv. För att lyckas med att göra detta så finns det många olika sätt som människan traditionellt har använt sig av. Ett av de allra första sätten att sia var att försöka läsa framtiden i djurinälvor. Detta ...