Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Teambuilding kan vara värdefullare än du tror

08.28.2013 · Posted in Vetenskap

På senare år har begreppet teambuilding blivit populärt bland företag som vill få sina anställda att komma närmare varandra och fungera bättre tillsammans på arbetsplatsen. Begreppet har använts så till den grad att vissa avfärdat det som ett modeord som saknar substans. Detta är dock en uppfattning som kan förändras om man verkligen är med om en lyckad teambuilding-upplevelse. Poängen är att personalen faktiskt får en möjlighet att lära känna varandra en smula utanför arbetsplatsen. På kontoret har man specifika uppgifter att sköta och kommunikationen mellan anställda går framförallt ut på att prata om olika arbetsmoment eller om hur en viss kund ska hanteras. Det enda tillfället man har till att prata om annat är under lunchrasten, som kanske inte ens är gemensam.

 

Testa aktiviteter inom teambuilding
Att se och kommunicera med varandra utanför arbetsplatsen är ofta värdefullare än man först tror. Teambuilding kan innebära aktiviteter i massor av olika former, som olika sorters spel. Agentjakter på stan eller tävlingar där man ska lösa olika uppgifter runt om i Stockholm är två exempel på aktiviteter som är både roliga och innebär kreativt tänkande som uppmuntrar till lagarbete och förmågan att lösa problem. Det är också något som kommer ge upphov till en mängd roliga diskussioner samtidigt som det gör att personalen verkligen får se nya sidor av varandra. Roliga och spännande går att hitta på http://teambuildingsverige.wordpress.com/ som har samlat och visar sig aktiviteter för alla slags företag.

 

Kan få långsiktiga effekter
Teambuildingaktiviteter kan löna sig i det långa loppet och faktiskt resultera i ett mer produktivt arbetsklimat. Att förknippa sina medarbetare med annat än bara arbete gör att man kommer närmare varandra och har lättare att ta till sig olika idéer. För att ett företag ska hålla sig på topp krävs det att man uppmuntrar initiativ och kreativt tänkande. Teambuildingaktiviteter kan vara det första steget mot detta.

Leave a Reply