Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Archive for september, 2013

Trender inom mobiltelefoni och mobilabonnemang

09.12.2013 · Posted in Teknik

I Sverige finns idag fler mobiltelefonabonnemang än det finns människor.  Operatörerna har kontinuerligt och under lång tid marknadsfört nya telefonabonnemang, tilläggstjänster, paketlösningar och andra erbjudanden för att behålla sina marknadsandelar. Detta är en trend som med alla säkerhet kommer att fortsätta även om de erbjudanden som operatörerna kommer med förändras. Enligt säkra källor i telekombranschen ...

Återanvänd dina bläckpatroner

09.09.2013 · Posted in Spartips

Att använda återanvända produkter är för många en självklarhet. Allt fler är idag medvetna om att vi måste använda naturresurser på ett bättre sätt. Med detta i åtanke används mer och mer återvunnet material. Det här har lett till att fler använder återvunna bläckpatroner. En tom patron är mycket skadlig för naturen och kan ta ...

Slappna av för din hälsas skull

09.06.2013 · Posted in Hälsa

Allting idag ska hända omedelbart och stressnivån i både vardagslivet och arbetslivet är hög. Det är bra att vara ambitiös och att sikta högt, men att konstant stressa sliter hårt på kroppen. När du stressar så skiftar kroppen sina resurser från att skydda kroppen från infektioner och sjukdomar till att istället ge extra resurser till ...

Läxor väcker känslor

09.04.2013 · Posted in Lärande

Genom åren har läxor varit föremål för en ständigt återkommande debatt, där åsikterna är många och delade. Under valrörelsen 2006 blev läxor en het potatis, då Vänsterpartiet propagerade för att ta bort läxor i skolan och frågan diskuterades flitigt i massmedia. Också inom den vetenskapliga forskningen råder delade meningar om läxor och deras egentliga värde, ...