Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Trender inom mobiltelefoni och mobilabonnemang

09.12.2013 · Posted in Teknik

I Sverige finns idag fler mobiltelefonabonnemang än det finns människor.  Operatörerna har kontinuerligt och under lång tid marknadsfört nya telefonabonnemang, tilläggstjänster, paketlösningar och andra erbjudanden för att behålla sina marknadsandelar. Detta är en trend som med alla säkerhet kommer att fortsätta även om de erbjudanden som operatörerna kommer med förändras. Enligt säkra källor i telekombranschen kommer de flesta existerande abonnemang på marknaden fasas ut och ersättas av så kallade fastpris-abonnemang där konsumenten kommer att kunna SMS:a och ringa obegränsat. Abonnemangen kommer dock innehålla en rörlig del där konsumenten själv bestämmer hur mycket datatrafik denne vill kunna använda.

 

Orsaken till den utveckling är att det framför allt är datatrafiken som kostar operatörerna pengar. Infrastrukturen för samtal och SMS är redan på plats, medan nya tjänster i den digitala världen kräver större bandbredd, vilket i sin tur driver på operatörerna och deras utbyggnad.

 

Kommunikation via samtal och SMS kommer alltså att gå ner i pris, medan kommunikation som kräver ett stort utbyte av datatrafik kommer fortsätta att kosta pengar. Konsumenten kommer alltså att kunna välja på ett bredare utbud av abonnemang och dessutom lättare kunna överblicka abonnemangsmarknaden, vilket är en stor fördel då det finns en mängd olika konkurrerande operatörer på marknaden.  Det kommer följaktligen även i fortsättningen var relativt komplicerat för konsumenter att fatta beslut om vilken operatör och vilket mobilabonnemang denne bör ha. Tjänster som jämför mobilabonnemang kan därför med fördel nyttjas med syfte att underlätta beslutsfattande och för att i slutändan både spara tid och pengar.

 

Detta är alltså nästa steg som skymtas på mobilhorisonten. Då samhällsutveckling helt och hållet korrelerar med förutsättningar för människor att kommunicera med varandra kan vi räkna med att telekombranschen kommer att fortsätta vara en het potatis. Nya tjänster kommer att efterfrågas och erbjudas av existerande företag, men också av nya aktörer från liknande marknader där fler och fler paketlösningar kommer att utvecklas, mellan exempelvis TV, telefoner och datorer.

Leave a Reply