Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Archive for the ‘Lärande’ Category

Sammanfattning av föreställningar om lärande och tidsandan

01.20.2012 · Posted in Lärande

Att synen på lärande förändras och varierar över tid, är något som blir särskilt tydligt när Roger Säljö summerar det senaste halvseklets syn på lärande och kunskap i artikeln ”Föreställningar om lärande och tidsandan”. Säljö beskriver i artikel hur synen på lärande förändrats från ett empiristiskt perspektiv (Vygotskij) till ett rationalistiskt (Piaget) och vidare till ...