Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Archive for the ‘Lärande’ Category

Distansutbildningar i Stockholm

06.13.2013 · Posted in Lärande

Sommaren har precis kommit till vårt avlånga land, men det börjar redan bli dags att fundera på hösten. Denna höst finns det ett stort utbud av olika utbildningar. Många anser sig kanske inte att ha tid att fortsätta utbilda sig trots att en längtan finns. En god idé kan då vara att plugga på distans. ...

Metoder för formativ bedömning

01.23.2012 · Posted in Lärande

I kapitel 4 i boken ”Assessment for learning” beskrivs ett antal användbara metoder för formativ bedömning. Till grund för den studie och de slutsatser som återfinns I kapitlet ligger ett utvecklingsarbete i Storbritannien initierat av The King’s, Medway, Oxfordshire Formative Assessment Project (KMOFAP). Kapitlet behandlar fyra olika områden alla med anknytning till formativ bedömning, frågor ...

Vanligt förekommande problem vid utvecklingssamtal

01.22.2012 · Posted in Lärande

Denna artikel sammanfattar det första kapitlet Utvecklingssamtalen – några vanligt förekommande problem i boken Bedömning i och av skolan – praktik, principer, politik skriven av Johan Hofvendahl. I kapitlet beskriver, analyserar och utvärderar Hofvendahl utvecklingssamtal i skolan.  Hofvendahl gör flera intressanta iakttagelser och jag har valt att utgå från dessa i min analys. Förpappring I ...