Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Archive for januari, 2012

Vetenskapliga teorier inom natur- och samhällsvetenskap

01.24.2012 · Posted in Vetenskap

Thomas Kuhns centrala term inom hans vetenskapsteori var paradigm. Ett paradigm är en konsekvens av ett forskningsresultat som leder till en genomgripande förändring av ämnet. De förklaringar som har givits innan blir nu förkastade och alla forskare blir tvungna att anpassa sig till de nya förklaringarna och ett nytt paradigm har skapats. Exempel på paradigm ...

Klädernas historia

01.23.2012 · Posted in Kläder

Kläder har människor haft i tiotusentals år. Från början var inte syftet med att använda kläder att vi ville se extra fina ut. Istället ville vi skydda vår bara kropp i olika väderförhållande. Vi designade våra kläder utifrån den miljön vi befann oss i. Befann vi oss i en skogsdunge som idag är Småland var ...

Ekologiska kläder

01.23.2012 · Posted in Kläder

Någonting som ännu inte har uppmärksammats av särskilt många är ekologiska kläder. Detta lär dock ändras inom en snar framtid. Av de kläder som säljs idag är inte många som är ekologiska. Endast två procent av all den bomull som exporteras  till olika länder världen över är framställt på ekologiskt vis. För att ett klädplagg ...

Metoder för formativ bedömning

01.23.2012 · Posted in Lärande

I kapitel 4 i boken ”Assessment for learning” beskrivs ett antal användbara metoder för formativ bedömning. Till grund för den studie och de slutsatser som återfinns I kapitlet ligger ett utvecklingsarbete i Storbritannien initierat av The King’s, Medway, Oxfordshire Formative Assessment Project (KMOFAP). Kapitlet behandlar fyra olika områden alla med anknytning till formativ bedömning, frågor ...