Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Archive for the ‘Vetenskap’ Category

Teambuilding kan vara värdefullare än du tror

08.28.2013 · Posted in Vetenskap

På senare år har begreppet teambuilding blivit populärt bland företag som vill få sina anställda att komma närmare varandra och fungera bättre tillsammans på arbetsplatsen. Begreppet har använts så till den grad att vissa avfärdat det som ett modeord som saknar substans. Detta är dock en uppfattning som kan förändras om man verkligen är med ...

Vetenskapliga teorier inom natur- och samhällsvetenskap

01.24.2012 · Posted in Vetenskap

Thomas Kuhns centrala term inom hans vetenskapsteori var paradigm. Ett paradigm är en konsekvens av ett forskningsresultat som leder till en genomgripande förändring av ämnet. De förklaringar som har givits innan blir nu förkastade och alla forskare blir tvungna att anpassa sig till de nya förklaringarna och ett nytt paradigm har skapats. Exempel på paradigm ...