Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Archive for januari, 2012

Vanligt förekommande problem vid utvecklingssamtal

01.22.2012 · Posted in Lärande

Denna artikel sammanfattar det första kapitlet Utvecklingssamtalen – några vanligt förekommande problem i boken Bedömning i och av skolan – praktik, principer, politik skriven av Johan Hofvendahl. I kapitlet beskriver, analyserar och utvärderar Hofvendahl utvecklingssamtal i skolan.  Hofvendahl gör flera intressanta iakttagelser och jag har valt att utgå från dessa i min analys. Förpappring I ...

Handla kläder online

01.21.2012 · Posted in Kläder

Någonting som man ser blir mer populärt för varje år som går är att handla kläder online. Framför allt är det bloggare själva som noterar detta men också kända modemagasin som skriver det. Kategorin som växer mest och snabbast är damkläder. Detta beror huvudsakligen på att kvinnor är mer aktiva i det här sammanhanget. Bloggar ...

Sammanfattning av föreställningar om lärande och tidsandan

01.20.2012 · Posted in Lärande

Att synen på lärande förändras och varierar över tid, är något som blir särskilt tydligt när Roger Säljö summerar det senaste halvseklets syn på lärande och kunskap i artikeln ”Föreställningar om lärande och tidsandan”. Säljö beskriver i artikel hur synen på lärande förändrats från ett empiristiskt perspektiv (Vygotskij) till ett rationalistiskt (Piaget) och vidare till ...

Överväger du att köpa kamin?

01.20.2012 · Posted in Energi

Så här mitt i vinterkylan är det säkert många som funderar på att köpa en kamin. Men sannolikt är det endast ett fåtal som tar steget och verkligen gör slag i saken och sätter in en eldstad i sin boning. Varför är det så, kan man undra? Något som kan verka avskräckande när det handlar ...