Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Archive for the ‘Lärande’ Category

Grundläggande om yrkesutbildning

11.29.2013 · Posted in Lärande

Som vi alla vet är tekniken och ekonomin i världen i ständig utveckling och förändring. För de personer som hänger med och specialiserar sig inom ett visst område finns mycket stora möjligheter till ett spännande och utvecklande arbete. En sådan typ av specialisering kan förmedlas och skapas genom kvalificerad yrkesutbildning. Ämnet utses av studenten själv ...

Arbetsmiljöutbildning för allas trevnad

11.14.2013 · Posted in Lärande

I Sverige är det lag på att alla arbetsplatser som har över fem anställda måste ha ett ombud som står som garant för att arbetsmiljön är som den ska vara för de anställda. Detta är viktigt ur flera hänseenden. Genom att ha ett utbildat ombud kan man vara säker på att man har en bra ...

Läxor väcker känslor

09.04.2013 · Posted in Lärande

Genom åren har läxor varit föremål för en ständigt återkommande debatt, där åsikterna är många och delade. Under valrörelsen 2006 blev läxor en het potatis, då Vänsterpartiet propagerade för att ta bort läxor i skolan och frågan diskuterades flitigt i massmedia. Också inom den vetenskapliga forskningen råder delade meningar om läxor och deras egentliga värde, ...

Komplettera din utbildning på komvux i Stockholm

06.24.2013 · Posted in Lärande

Idag kan det vara väldigt svårt att hitta ett bra jobb utan en bra utbildning i bagaget. Konkurrensen om arbetsplatserna är hård och ofta är det kandidaten med en bättre utbildning som kammar hem jobbet. Det har även blivit allt vanligare att fortsätta med utbildningar på ett högre stadie efter gymnasiet. Men vad ska man ...