Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Olika former och känsla på handtagen i din köksmiljö

06.05.2013 · Posted in Inredning

Handtag är en produkt som vi alla använder oss utav på ett eller annat vis. De finns överallt i våra hem, på arbetsplatsen och till och med i affärerna där vi handlar. Handtagens roll i vardagslivet kan minst sagt sägas vara ganska solklar, det är utan dem betydligt mycket svårare att öppna skåp och lådor. Kökshandtag kan sägas skilja sig lite från många andra typer av handtag, i alla fall då man betraktar handtags rent estetiska inflytande på ett rum. När man befinner sig i ett kök så kan denna typ av handtag sägas vara kraftigt överrepresenterade då de finns i väldigt stort antal på en relativt begränsad yta. Den stora mängden handtag av samma art i ett och samma kök innebär att handtag i köket, trots sin relativt ganska blygsamma storlek, får en enorm betydelse för hela kökets design. Handtag i köket kan te sig på väldigt många olika sätt, en design som nog kan sägas vara vanligast är den där handtaget går som en båge ut ifrån luckan där man kan greppa tag med handen.

En annan variant är där handtaget är format som en knopp som man greppar runt för att på så vis på upp luckan eller köksskåpet. Även om den ena varianten av handtag är lite vanligare än den andra så är båda typerna egentligen precis lika bra. Det kan därför vara intressant att se hur ens kök påverkas utav att man till exempel byter ut sina ordinarie handtag mot knoppar eller vice versa, skillnaden lär märkas omgående och dessutom ge en skön känsla av variationen. Att jaga variation i köket är även något som är väldigt praktiskt, köket kan nämligen i mångt och mycket sägas vara hemmets hjärta. I och med att man själv, och även många utav ens gäster därmed vistas en hel del i ens kök så är köket alltså en mycket bra plats att driva igenom förändringar på. Ett byte av kökshandtag är väldigt enkelt, handtag och knoppar sitter för det mesta monterade med enbart skruvar på baksidan av luckan. Detta gör att ett byte av kökets handtag ofta är betydligt mycket enklare än att till exempel tapetsera om eller lägga nytt golv. När man köper kökshandtag så är det smidigt att göra detta på internet, exempelvis hos e-butiken Barahandtag. När man köper handtagen på internet så har man inte bara bättre priser utan man har även ett betydligt mycket större sortiment att välja bland.

Leave a Reply