Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Välj rätt videokonferensutrustning för lyckade möten

06.19.2013 · Posted in Övrigt

Videokonferenser är något som håller på att bli allt vanligare, och redan nu är videokonferenser en vardag för mer än hälften av alla tjänstemän i Sverige. Orsaken till den stora popularitet är självklart att det är så praktiskt och sparar både pengar och tid. Långa affärsresor till andra sidan jordklotet som kostar mycket pengar och tar anspråk på dyrbar arbetstid behövs inte längre eftersom man genom en videokonferens har möjlighet att hålla konferenser och möten med personer som sitter på en annan geografisk plats i realtid. Med hjälp av bra videokonferensutrustning kan man både se och höra alla parter lika bra som vid en riktig konferens, precis som om alla skulle sitta i samma rum. Här får du några tips på hur du väljer rätt videokonferensutrustning till ditt företag:

 1. Köpa eller hyra?
  Videokonferenssystem är en ganska stor investering som dock snabbt blir lönsam för ett stort företag med många kontor, samarbetspartners och kunder omkring världen. Om man däremot bara har behov för videokonferenser ibland kan det dock vara en onödig utgift, och ett bättre alternativ att istället helt enkelt hyra videokonferensutrustning av Officemanagement.se då behovet finns.
 2. Behov
  Det finns en mängd olika system för olika behov. De enklaste videokonferenssystemen kräver inte mycket mer utrustning än en vanlig persondator med kamera, mikrofon och högtalare. Är man däremot fler som ska delta i videokonferenser på en professionell nivå passar ett gruppanvändarssystem med en stor skärm och flera kameror bättre.
 3. Ljud- och bildkvalitet
  Den visuella kommunikationen är mycket viktig vid ett möte, så när man väljer videokonferensutrustning bör man satsa på en hög ljud- och bildkvalitet.
 4. Övriga funktioner
  Många videokonferenssystem kan kopplas ihop med andra visuella hjälpmedel, som t.ex. en dokumentkamera eller en elektronisk skrivtavla. Även här är det företagets egna behov som får avgöra.
Tags: ,

Leave a Reply