Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Revision av ett företag

12.12.2013 · Posted in Ekonomi

Ordning och reda är A och O då det gäller företag. Det gäller givetvis ekonomin men även hur företagets rutiner ser ut vad det gäller arbetsmoment, arkivering och datasystem. Ett sätt att se över arbetshanteringen är att göra en revision. Det finns olika typer av revisioner beroende på bolagets storlek. Ett mindre bolag kan ta hjälp utifrån av en revisor och få hjälp med de ekonomiska pappren. De stora bolagen i Sverige har ofta en egen revisionsavdelning som utför kontroller på företagets olika avdelningar med jämna mellanrum. Sedan finns det även den av finansinspektionen utförda revisionen. Att en revision utförs är ett sätt att förhindra ekonomisk brottslighet.

Internrevision

En internrevision går till enligt följande. En auktoriserad revisor intervjuar de anställda och kopierar och samlar information om hur arbetet handläggs. Informationen som samlas är ofta kontoutdrag och andra viktiga dokument som pekar på att det står rätt till med finanserna. De kontrollerar även att olika dokument handläggs på rätt sätt. Det kan handla om arkivering samt att behörig kvittens finns på dokumenten. Den interna revisorn lämnar sedan ett så kallat revisionsbetyg där 1 är det sämsta och vilket i praktiken betyder att arbetsplatsen har så stora brister att den borde läggas ned.

Finansinspektionens revision

Finansinspektionen kan beordra att en revision ska ske. Precis som den interna revisionen samlar de uppgifter i form av viktiga dokument samt intervjuar de anställda för att få en inblick i företaget. Skulle det visa sig att företaget är dåligt skött och med stora brister kan finansinspektionen låsa dörren när de går för att aldrig mera öppna den. Företagen brukar dock få en chans att förklara sina rapporter och saldon för att sedan åtgärda bristerna. När finansinspektionen tar till drastiska åtgärder är det för att skydda företagets kunder från ekonomiska förluster.

Checka in webbplatsen Företagstjänster som ger dig 4 exklusiva tips om revision och bokföring för ditt företag.

Leave a Reply