Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Gå en kurs i säkra lyft

11.17.2013 · Posted in Kunskap

Den som arbetar i en bransch som kräver regelbundna lyft av tunga föremål bör alltid genomföra en utbildning för att säkerställa att man vet hur man utför säkra lyft. Den stora majoriteten av olyckor som sker på arbetsplatser där tunga lyft är en del av vardagen sker på grund av okunskap när det gäller av- och pålastning eller felhantering av redskap. Genom att gå en utbildning i säkra lyft förvissar man sig och sin arbetsgivare om att man känner till de regler och säkerhetsrutiner som finns och alltid måste följas när man utför lyft av tunga, stora eller otympliga föremål.

Vad innehåller en kurs om säkra lyft?
Det finns dels teoretiska kunskaper man behöver om man har ett yrke där lyft ingår. Detta kan handla om olika saker som säkerhetsföreskrifter, regler och rutiner som man måste följa och ha i åtanke inför varje moment som kan innebära fara för dig själv eller arbetskamrater. Det räcker dock inte bara med att ha teoretisk kunskap utan man måste också lära sig hur man inkorporerar detta i en praktisk arbetsmiljö. Många som jobbar med tunga lyft känner kanske till vad man bör och inte bör göra, men struntar kanske i detta för att vara mer effektiva eller för att göra det lite enklare för sig. Detta kan ställa till med stora och allvarliga problem den dagen olyckan är framme.

Vad mer får man lära sig?
I utbildningar om säkra lyft får man också lära sig hur man lyfter på ett korrekt sätt. Lastkoppling och lyftvinklar gås igenom, liksom hur man bedömer risker och sedan hanterar dessa. Det är också viktigt att man lär sig planera på ett bra sätt, så att man angriper problemen effektivt och på ett rätt sätt rent säkerhetsmässigt. Tillsyn av lyftredskap är också ett viktigt ämne, eftersom man måste känna till de redskap och verktyg man använder i jobbet.

Leave a Reply