Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Att tjäna pengar på artiklar

02.27.2013 · Posted in Tjäna pengar

De som placerar en artikel på en artikelkatalog gör det primärt för att skapa extra länkkraft till sin hemsida. Det kan vara för att de vill öka intresset om något de skriver om eller för att få nya medlemmar till exempel en skytteklubb. Men det vanligaste är att man gör det för att tjäna pengar på något sätt.

Ökad försäljning eller ökad reklamintäkt

Detta är den absolut största punkten om hur artikelkatalogerna används för att tjäna pengar. Genom att placera ut länkar ökar länkkraften och därmed sökmotorernas ranking, och det för i sin tur för med sig att fler hittar din sida vilket skapar mer reklamintäkter (om du jobbar med Adsense och övrig reklam) eller chans till ökad försäljning.

Få skrivuppdrag som frilansskribent

En del av de större artikelkatalogerna har en funktion där man kan annonsera efter skribenter som kan skriva texter. Är du skribent bör du passa på att visa framfötterna här eftersom det finns mängder av artiklar som behöver skrivas.

Länkförsäljning

Om du placerar en artikel i en artikelkatalog har du möjligheten att göra detta med eller utan länkar. De allra flesta publicerar med länkar då det är artikelkatalogens huvudfunktion att skapa länkkraft. Men vissa skribenter skriver artiklar och publicerar dem utan att placera någon länk i texten. Detta för att senare sälja länkar i dem. Detta är mindre vanligt men det förekommer.

Egen länkkatalog med Adsense eller affiliatorreklam

De som driver egna länkkataloger får löpande in artiklar för publicering. På så vis växer länkkataloger vilket ofta medför fler inlänkar och därmed också fler träffar vid googlesökning. Av den anledningen placerar ägarna av länkkatalogerna ofta ut Adsense-reklam på sidorna. Eftersom det är samma kod som används oavsett vilken sida som den placeras på går det väldigt snabbt och smidigt att placera ut reklamen.

Adsense betalar både för hur många gånger den visas samt hur många som klickar på reklamen. På detta sätt kan alltså ägaren av länkkatalogen tjäna pengar på de som landar på sidan när de sökt efter något på google. Det finns även de som söker sig till dessa kataloger för att få uppslag till egna artiklar vilket även det genererar vissa reklamintäkter. Det ska tilläggas att intäkterna från denna sorts reklam är väldigt liten om inte antalet besökare på sidan är mycket stor. Det krävs alltså en väldigt välbesökt artikelkatalog för att vinsten ska kompenseras mot insatsen.

Ett annat alternativ är att placera ut passande affiliatorreklam i texten. Om en artikel publicerats om mode går det till exempel att publicera reklam för klädaffärer inom det senaste modet. De som driver artikelkataloger brukar sällan göra detta eftersom det kräver väldigt mycket jobb till vanligtvis mycket liten vinst. Det tar helt enkelt för lång tid att hitta och placera ut passande reklam.

Fördelen med Adsense är istället att passande reklam visas automatiskt eftersom Google söker igenom artikeln och annonserar om något inom samma ämne.

 

Egen artikelkatalog med skrivuppdrag

Det finns många som vill vara med i en artikelkatalog, men det finns något färre som vill skriva sin artikel själv. Antingen köper man då in tjänsten från något skribentföretag eller så låter man de som driver artikelkatalogerna skriva och publicera artikeln själva. Fördelen är att kunden är säker på att artikeln blir publicerad eftersom en ägare knappast skulle skriva en artikel som inte passar på dess egen artikelkatalog.

Leave a Reply