Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Komplettera din utbildning på komvux i Stockholm

06.24.2013 · Posted in Lärande

Idag kan det vara väldigt svårt att hitta ett bra jobb utan en bra utbildning i bagaget. Konkurrensen om arbetsplatserna är hård och ofta är det kandidaten med en bättre utbildning som kammar hem jobbet. Det har även blivit allt vanligare att fortsätta med utbildningar på ett högre stadie efter gymnasiet. Men vad ska man göra om man av någon anledning inte har slutfört grundskolan eller gått gymnasiet, och därmed inte heller kan ansöka till en utbildning på högre nivå? Svaret heter komvux, eller kort och gott vux, som det ofta kallas för idag. Om du bor i Stockholm har du goda möjligheter att studera på komvux i Stockholm via Hermods, eftersom det finns flera olika utbildningar att välja mellan.

Vem kan studera på komvux i Stockholm?
För att få studera på komvux i Stockholm krävs det att du är folkbokförd i Stockholm kommun, är minst 20 år gammal och saknar ett gymnasiebetyg. Bor man i en annan kommun kan man i vissa fall även få studera på komvux i Stockholm, men då krävs att det finns goda grunder till denna önskan och man måste ansöka skilt om detta. Man kan även studera på komvux om man har ett slutbetyg från en gymnasieskola men vill läsa vissa kurser för att få behörighet till studier på högskola eller universitet.

Många möjligheter
Det går att läsa både hela utbildningar och enstaka kurser på komvux i Stockholm. Känner du att du vill byta yrkesbana kan du utbilda dig till ett nytt yrke, men du kan även läsa kärnämnen som t.ex. svenska, samhällskunskap och matematik.

Flexibelt schema
Eftersom många studenter kombinerar studierna med ett befintligt jobb, är även studierna mer koncentrerade och man har möjlighet att studera både dagtid, kvällstid, på hel- eller halvfart och på distans. Detta innebär självklart även ett stort ansvar, men också en möjlighet att själv påverka sitt schema.

Tags:

Leave a Reply