Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Grundläggande om yrkesutbildning

11.29.2013 · Posted in Lärande

Som vi alla vet är tekniken och ekonomin i världen i ständig utveckling och förändring. För de personer som hänger med och specialiserar sig inom ett visst område finns mycket stora möjligheter till ett spännande och utvecklande arbete. En sådan typ av specialisering kan förmedlas och skapas genom kvalificerad yrkesutbildning.

Ämnet utses av studenten själv utav eget intresse, engagemang och ofta i anknytning till tidigare erfarenhet. Vanliga områden för denna typ av utbildning är vård- och omsorg, bygg, IT, logistik, hälsa, marknadsföring/sälj och företagsekonomi. Varje område är uppdelat i olika moment. Upplägget på en karriärinriktad utbildning, som gäller exempelvis inom området hälsa, skulle kunna innefatta; massage, balanserad kost och näring. De flesta av dessa utbildningar kräver grundläggande behörighet och är CSN berättigade.

I stort sätt alla yrkesutbildningar innehåller LIA (lärande i arbete), som ger dig som student den stora fördelen av att få komma ut i praktik på arbetsplatser och på så sätt prova på yrket i sin verkliga miljö. Här ges möjlighet för din inlärda teori att översättas till praktik. Detta är kontaktskapande och ger en större förberedelse inför framtiden eftersom du får arbetslivserfarenhet redan under din studietid.

Det finns både platsbaserade program och utbildningar som ges på distans. Väljer du en distansutbildning finns möjligheten att själv lägga upp tiden för ditt studerande. Du kan arbeta samtidigt som du studerar vilket är mycket fördelaktigt därför att du då kan skärpa din kompetens samtidigt som du behåller din lön. Du får chansen att bedriva en högre utbildning samtidigt som du kan fortsätta ditt vanliga arbetsliv och följa utvecklingen där.

Yrkesinriktade utbildningar sker alltid i samarbete med näringslivet. Utbildningarna är framtagna tillsammans med företag som är i branschen. Inte sällan ges tillfällen där representanter från de olika verksamhetsområdena kommer in och föreläser. Kursledarna har dessutom erfarenhet från branschen vilket frambringar en konkret koppling till yrket. Kursmaterialet uppdateras regelbundet på grund av de snabba förändringarna och den utveckling som sker. För den som inte redan har ett arbete, finns stora möjligheter att efter genomgången utbildning få anställning inom valt område. Nya program tas ständigt fram där man vet att arbetsresurser kommer att behövas inom en snar framtid.

Leave a Reply