Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Några av Eklandias hyresgäster

11.03.2013 · Posted in Företag

Eklandia Fastighets AB har gjort sig kända som en av marknadens mest pålitliga aktörer när det gäller lokaler för både kontor, butiker, och anläggningar anpassade för storskalig industriell produktion. Eklandia erbjuder både standardiserade och enklare lösningar för mindre företag och skräddarsydda lokaler för stora företag som ställer särskilda krav på ytorna man verkar på. Det kan handla om att lokalerna behöver vara utformade på ett speciellt sätt och efter de krav och regler som branschen kanske ställer på en viss typ av produktion. Genom åren har Eklandia hyrt ut lokaler till flera framstående företag som är verksamma inom vitt skilda branscher. Några exempel på dessa företag är:

 

  1. Byggmax

Ett av landets mest kända företag inom byggbranschen som erbjuder produkter för hemmasnickaren till låga priser. Byggmax blev kund hos Eklandia efter att de huserat i en lokal som låg alldeles bredvid mark som ägdes av Eklandia. Eftersom företaget expanderade kraftigt valde man till slut att låta Eklandia bygga en ny, större lokal åt dem, vilket till slut blev fallet.

 

  1. Peugot

Den välkända biltillverkaren valde Eklandia som samarbetspartner när de ville omvandla en tom tryckerilokal till en modern bilverkstad, vilket de inte såg som några större problem. Projektet föll mycket väl ut och har blivit en måttstock för Peugots övriga bilverkstäder i Skandinavien.

 

  1. Flügger Färg

Ett företag som hör till de stora aktörerna i Sveriges färgbransch flyttade in i lokaler på Järntorget i de centrala delarna av Göteborg, vilket visade sig bli en fullträff för företaget. Lokalerna anpassades efter alla de krav som ställs på till exempel ljussättning och god färgåtergivning och var en utmaning för både Eklandia och hyresgästen. Det nya projektet gick som smort och är ett vitalt exempel på hur viktigt det är med samarbetsförmåga och spetskompetens för att en lokal ska kunna anpassas perfekt efter kundens behov och önskemål.

Leave a Reply