Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Moderna fallskydd för höghöjdsarbeten

07.11.2013 · Posted in Byggmaterial

För att kunna jobba på höga höjder samtidigt som man utför en avancerad uppgift som renovering av fasader eller takläggning behöver man alltid genomgå adekvat utbildning samt använda sig av bra fallskydd. Fallskyddet måste vara utformat på ett sätt som gör att man kan utföra de uppgifter man ska, samtidigt som säkerheten för yrkespersonen så klart alltid måste vara i centrum. Moderna fallskyddsanordningar ger ofta bra komfort och ett bra skydd mot olika typer av olyckor som kan inträffa. Äldre fallskydd kunde ofta vara mycket obekväma och det finns exempel på folk som fick skador av själva fallskyddet eftersom det krävdes att man jobbade i positioner som inte var särskilt bra för rygg och nacke.

Läs mer om fallskydd här.

Vad säger arbetsmiljölagen?
Arbetsmiljölagen är den lag som reglerar arbetsmiljön inom olika yrken. När det gäller arbeten på hög höjd så finns det så klart flera regler att ta hänsyn till, eftersom jobbet av naturen är farligt. Arbetsgivaren har ansvaret för att samtliga personer som utför höghöjdsarbetet har gått igenom en godkänd utbildning. Gränsen för höghöjdsarbete går enligt EU:s regler vid 2 meter, vilket gör att ganska många människor omfattas av regler som gäller för arbeten på höga höjder.

Viktigt att kontrollera fallskydd regelbundet
För att säkerställa att ett fallskydd fungerar måste det testas regelbundet, närmare bestämt minst en gång om året. Bland fallskyddsutrustningen märks framförallt säkerhetssele, fallskyddslina och fallskyddsblock. Det är viktigt att arbetsgivaren ser till så att det finns komplett fallskyddsutrustning på arbetsplatsen och att denna håller hög kvalitet. När det gäller fallskyddslinor, alltså linor som dämpar fallet, så finns det idag mycket bättre alternativ än för något decennium sedan, som dämpar fallet långsamt så att man inte riskerar inre skador vid inbromsningen.

Leave a Reply