Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Järnvägsföretag i Europa

11.29.2013 · Posted in Transport

1825 invigdes världens första tågsträcka och idag sträcker sig järnvägarna land och rike runt över hela Europa och övriga världen. Att resa med tåg är det mest miljövänliga sättet att resa idag, om det inte handlar om att ta sig fram med hjälp av mankraft, det vill säga promenera eller cykla. För att tågen skall få tillstånd att trafikera de olika sträckorna krävs det tillstånd från landets regering och ägare. För att få dessa tillstånd ska avtal framförhandlas, både vad det gäller ekonomi som service och säkerhet. Vissa länders järnvägar sköts helt och hållet av staten, vanligt förekommande i östeuropeiska stater, medan det i de flesta andra länder råder en fri konkurrens för olika järnvägsföretag.

Europeiska järnvägsföretag

Runt om i Europa finns ett flertal stora järnvägsföretag. För att nämna några finns DSB i Danmark som även är aktiva på den svenska marknaden genom att vara delägare i Roslagståg. Refne är spanska statens järnvägsföretag och grundades 1941. I England finns National Rail som egentligen är flera olika bolag. BR som stod för British Railways var förr det statliga företaget som lades ned under 90-talet för att privatisera järnvägen. Det var även i England som den första järnvägen såg dagen ljus, sträckan gick mellan Stockton-on-Tees och Darlington.

Inhemska marknaden

I Sverige finns ett flertal olika järnvägsföretag du kan läsa mer om genom att klicka på länken. Det som de allra flesta känner till är SJ, statens järnvägar. Det finns ett 20-tal aktörer på de svenska järnvägarna, Arlanda Express, Citypendeln, Trafikverket, Veolia Transport och Infranord är några av de mer kända. Trafikverket är den största aktören i Sverige då det gäller järnvägarna. Infranord bildades januari 2010 och ursprunget är Banverket produktion. Infranord är idag inte bara verksamma i Sverige utan i hela norden. Arlanda Express är ett snabbtåg som trafikerar sträckan Stockholm-Arlanda och ger resenärerna möjlighet att stiga av direkt på flygplatsen.

Leave a Reply