Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Företagande och skatt

05.04.2013 · Posted in Ekonomi

Den 1 januari 2013 sänktes bolagsskatten för aktiebolag, som är en skatt på vinsten som företaget har gjort under året, från 26,3 procent till 22 procent. Företagsägaren betalar skatt för lön för utfört arbete och/eller aktieutdelning. För räkenskapsår som har påbörjats innan den 1 januari 2013 gäller den gamla bolagsskatten. Vinsten delas mellan aktieägarna genom utdelning som sedan beskattas som inkomst av kapital hos aktieägaren. Om aktieägaren arbetar i företaget beskattas lönen på samma sätt som för de övriga anställda som inte har några aktier.

Går företaget bättre än vad du tänkt dig?
Det kan vara svårt att uppskatta hur företaget ska utvecklas – ibland går det bättre än förväntat, ibland sämre. När man fyller i ansökan om godkännande för F-skatt måste man alltid uppge en preliminär uppskattning om årlig inkomst och märker man att denna inte kommer att stämma bör man lämna in en preliminär inkomstdeklaration för att undvika kvarskatt när preliminärskatt justeras mot slutlig. Mindre skillnader kan dock justeras med en fyllnadsinbetalning.

Inbetalningar av skatter och avgifter
Preliminärskatt ska betalas in varje månad och det görs till företagets skattekonto. Eventuella arbetsgivaravgifter för anställda ska skrivas in i arbetsgivardeklarationen som du får av Skatteverket varje månad. Momsen redovisas i sin tur endast var tredje månad, men kan också redovisas varje månad om bolaget föredrar det. Man får då ansöka om detta. Om bolaget har låg omsättning (max 1 miljon kronor/år) räcker det att momsen redovisas en gång om året.

Vad är ett fåmansföretag och vad gäller för det?
Fåmansföretaget är ett aktiebolag där fyra eller färre äger aktier som motsvarar mer än hälften av företagsrösterna och för dessa råder speciella skatteregler så att aktieägarna med majoritet ska beskattas för sina arbetsinkomster som övriga anställda. Det finns ett undantag när det gäller fåmansföretag och dessa speciella skatteregler och det gäller börsnoterade aktiebolag.

Vill du veta mer om skatter och företagande? Läs mer inne på PwC.se.

Leave a Reply