Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Pennan är ett av våra vanligaste kontorsmaterial

05.12.2013 · Posted in Shopping

Det finns två saker som återfinns på alla kontor, det ena är papper i olika format och det andra är pennor. Mycket har hänt sedan en fjäder doppades i bläck och de personer som jobbade på kontor var lätta att känna igen på grund av deras svarta fingrar efter att ha greppat fjädern. Idag finns det massor av olika typer av pennor och i förråden där förvaring av kontorsmaterial sker finns flera olika sorter. Några av de vanligaste pennorna som existerar på våra arbetsplatser är följande:

  • Blyertspenna
    Den klassiska blyertspennan finna ofta i två olika varianter. Den traditionella vilket det krävs en pennvässare för att ta fram blyertsen på efter att man förbrukat den synliga spetsen, eller den modernare varianten som laddas med stift. När stiftet tagit slut fylls nya stift i rätt storlek på och själva pennan kan användas länge. Stiften brukar kunna beställas från företag som säljer olika typer av kontorsmaterial.
  • Bläckpenna
    Denna penna kan även kallas kulspetspenna. Det finns olika typer av bläck i dessa pennor, trögflytande eller rinnande. Det är spetsen på pennan som avgör hur bred skriften på papperet blir, men det rinnande bläcket används oftast till smala spetsar. Bläck finns i flera olika färger. Blått och svart är vanligast som kontorsmaterial men även rött är vanligt förekommande.
  • Överstrykningspenna
    Denna penna benämns även understrykningspenna och används för att markera viktiga partier i en text. Pennorna har ofta starka neonfärger men låter orginaltexten lysa igenom. Genom att använda dessa pennor går det snabbt att hitta de viktiga partierna i ett dokument vilket kan krävas vid viktiga föredrag.

Givetvis finns det fler än dessa tre sorters pennor på kontoren. Om en särskild penna söks finns det särskilda kataloger på internet för kontorsmaterial där alla olika sorters pennor går att beställa.

Leave a Reply