Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Archive for december, 2013

Tälthallar – flexiblare lösning som passar dig

12.13.2013 · Posted in Övrigt

Många behöver en plats att förvara saker som de kanske inte är redo att slänga av olika anledningar – det kan handla om att man inte vill på grund av sentimentala eller praktiska skäl, eller att man inte får eller kan av till exempel juridiska skäl. Om det handlar om en större mängd saker som ...

Revision av ett företag

12.12.2013 · Posted in Ekonomi

Ordning och reda är A och O då det gäller företag. Det gäller givetvis ekonomin men även hur företagets rutiner ser ut vad det gäller arbetsmoment, arkivering och datasystem. Ett sätt att se över arbetshanteringen är att göra en revision. Det finns olika typer av revisioner beroende på bolagets storlek. Ett mindre bolag kan ta ...

Löneprogram för Mac

12.12.2013 · Posted in Teknik

När man har ett företag så är det mycket som man behöver syssla med som inte har med själva kärnverksamheten att göra. Till en början så kanske sådana sysslor inte upptar speciellt mycket av din tid, men i takt med att verksamheten växer och du får fler anställda blir det till sist ett heltidsjobb. För ...

Att turista på Gotland

12.07.2013 · Posted in Resor

Alla svenskar ska ha besökt Gotland minst en gång under sin livstid. Det finns helt enkelt ingen bra anledning att låta bli. Gotland är Sverige men ändå inte. Ön har sin unika karaktär och charm som man inte kan förstå fullt ut genom att läsa om den. Man måste besöka ön och uppleva den med ...